Kontakt

 • www.uvcare.sk
 • Health port, s.r.o.
 • Dopravná 5
 • 95501 Topoľčany
 • info@uvcare.sk
 • objednavky@uvcare.sk
 • 0915 756 914
 • IČO: 53051483
 • DIČ: 2121244037
 • IČ DPH: SK2121244037
 • Registrácia vOR SR Nitra
 • oddiel s.r.o.
 • vložka č. 51105/N
 • Bankové spojenie:
 • Tatrabanka
 • IBAN: SK37 1100 0000 0029 4408 4474
 • SWIFT: TATR SK BX
 • Orgán dozoru a dohľadu:
 • Slovenská obchodná inšpekcia
 • Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj
 • Staničná 9
 • 94901 Nitra